Vòng Quay Thiên Thần Bạch Kim

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
***** Trúng 8 Kim Cương 15 phút trước
***** Trúng 12 Kim Cương 18 phút trước
***** Trúng 11 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 12 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 9 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 9 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 9 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 9 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 12 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 12 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 49 Kim Cương 1 tuần trước
***** Trúng 9 Kim Cương 2 tuần trước
***** Trúng 13 Kim Cương 3 tuần trước
***** Trúng 13 Kim Cương 3 tuần trước