Vòng Quay Mừng Năm Mới

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
***** Trúng 30 Kim Cương 7 giờ trước
***** Trúng 5 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 7 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 5 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 8 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 4 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 7 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 8 Kim Cương 14 giờ trước
***** Trúng 9 Kim Cương 15 giờ trước
***** Trúng 3 Kim Cương 15 giờ trước
***** Trúng 6 Kim Cương 17 giờ trước
***** Trúng 3 Kim Cương 17 giờ trước
***** Trúng 16 Kim Cương 20 giờ trước
***** Trúng 4 Kim Cương 20 giờ trước