Mở Quà Mừng Năm Mới

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
***** Trúng 13 Kim Cương 6 giờ trước
***** Trúng 10 Kim Cương 19 giờ trước
***** Trúng 6 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 7 Kim Cương 4 ngày trước
***** Trúng 19 Kim Cương 4 ngày trước
***** Trúng 6 Kim Cương 4 ngày trước
***** Trúng 11 Kim Cương 4 ngày trước
***** Trúng 7 Kim Cương 4 ngày trước
***** Trúng 9 Kim Cương 5 ngày trước
***** Trúng 9 Kim Cương 5 ngày trước
***** Trúng 7 Kim Cương 5 ngày trước
***** Trúng 36 Kim Cương 6 ngày trước
***** Trúng 11 Kim Cương 6 ngày trước
***** Trúng 12 Kim Cương 1 tuần trước